ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαχείριση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου​

Για τη σύνδεση στην υπηρεσία ακολουθήστε τον επόμενο  σύνδεσμο που οδηγεί στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών. Συνδεθείτε στις συνεργαζόμενες εφαρμογές, δίνοντας μόνο μία φορά τα στοιχεία ταυτοποίησής σας.

Δυνατότητες

Με την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν σχέδια μαθημάτων και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι να τα διεκπεραιώσουν. Τα σχέδια αυτά θα έχουν τη μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων που συναποτελούν το σχέδιο μαθήματος.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων αναμένεται να λειτουργήσει ως αρωγός στην παραγωγή σχεδίων μαθημάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η σπουδαιότητα του ρόλου αυτού καταδεικνύεται από τη δυνατότητα χρήσης των σχεδίων μαθημάτων ως μέσο:

Διευκόλυνσης της
Μαθησιακής Διαδικασίας​

Διαμοίρασης Μαθησιακών
Πόρων και Δραστηριοτήτων

Ανάλυσης Καινοτόμων και
Ποιοτικών Διδακτικών Πρακτικών

Σύστημα καταγραφής προβλημάτων

Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Μπόγρης Αντώνης - Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γιάλπας Ιωάννης, Δεληγιαννίδης Σταύρος, Κεχαγιά Ιωάννα​,
Νικούδης Δημοσθένης, Ράντζος Κωνσταντίνος

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ